Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng quế

19:01 | 05/03/2018 2,858 lượt xem