Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018

19:50 | 23/02/2018 382 lượt xem