Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Kiểm lâm địa bàn giỏi lần thứ nhất năm 2018 tại huyện Yên Bình

17:47 | 10/06/2018 441 lượt xem