Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 cụm thi số 1 Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh (Phần thi sân khấu hóa)

19:23 | 19/04/2019 297 lượt xem