Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Quân sự tỉnh

20:14 | 27/09/2018 205 lượt xem