TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Quân sự tỉnh

20:14 | 27/09/2018 184 lượt xem