Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Văn Yên

19:23 | 19/04/2019 519 lượt xem