Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo "Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông"

14:48 | 21/01/2019 56 lượt xem