TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội thảo khởi động dự án “Bảo vệ quyền chăm sóc SKSS và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông”

19:59 | 28/10/2017 156 lượt xem