Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả giống lúa ĐD2 tại xã Cao Phạ huyện Mù Cang Chải

19:05 | 23/06/2018 151 lượt xem