Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo Đánh giá thực trạng nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

19:23 | 18/07/2019 141 lượt xem