Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái ra quân tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Giới Phiên

19:57 | 13/04/2018 172 lượt xem