TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái ra quân tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Giới Phiên

19:57 | 13/04/2018 163 lượt xem