TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội phụ nữ Phường Hợp Minh học tập và làm theo lời Bác

19:30 | 12/09/2017 399 lượt xem