TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội Người cao tuổi thành phố Yên Bái với phong trào khuyến học, khuyến tài

16:38 | 05/05/2018 287 lượt xem