Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Người cao tuổi thành phố Yên Bái với phong trào khuyến học, khuyến tài

16:38 | 05/05/2018 315 lượt xem