Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm thí điểm huấn luyện cán bộ khung B đơn vị dự bị động viên

19:30 | 12/09/2017 60 lượt xem