Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm thí điểm huấn luyện cán bộ khung B đơn vị dự bị động viên

19:30 | 12/09/2017 230 lượt xem