Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9/2018

20:17 | 14/09/2018 441 lượt xem