TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9/2018

20:17 | 14/09/2018 424 lượt xem