Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành nông nghiệp

19:38 | 09/03/2018 425 lượt xem