TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành nông nghiệp

19:38 | 09/03/2018 444 lượt xem