Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

17:59 | 30/05/2019 118 lượt xem