KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

18:57 | 31/10/2018 163 lượt xem