TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

18:57 | 31/10/2018 127 lượt xem