Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 15 (mở rộng) thảo luận tại tổ

13:57 | 07/11/2017 314 lượt xem