TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 15 (mở rộng) thảo luận tại tổ

13:57 | 07/11/2017 308 lượt xem