Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 40 (mở rộng)

18:40 | 26/11/2019 109 lượt xem