Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội Nghề cá Việt Nam tìm hiểu về tiềm năng phát triển thủy sản trên Hồ Thác Bà

19:31 | 08/11/2017 160 lượt xem