Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập

19:15 | 12/06/2019 52 lượt xem