LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến GDPL huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

17:45 | 16/11/2013 1,669 lượt xem