Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

17:57 | 20/01/2018 241 lượt xem