Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội CCB khối các cơ quan tỉnh triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

17:18 | 30/12/2017 954 lượt xem