LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hoa đẹp Chăm Pa -Thí sinh: Vien Xay Bi Xoong

17:24 | 07/10/2016 576 lượt xem