Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hoa đẹp Chăm Pa -Thí sinh: Vien Xay Bi Xoong

17:24 | 07/10/2016 541 lượt xem