Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hồ trên núi - Thí sinh: Phùng Thị Hồng Nhung

10:08 | 10/10/2016 930 lượt xem