LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hồ trên núi - Thí sinh: Phùng Thị Hồng Nhung

10:08 | 10/10/2016 1,131 lượt xem