Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả bước đầu dự án hỗ trợ vay bò trả bê ( Tiếng Mông )

10:12 | 20/08/2012 378 lượt xem