Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả bước đầu của Hợp tác xã Hội Nông dân thị trấn Mù Cang Chải

18:09 | 16/06/2019 120 lượt xem