TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Văn Chấn

20:10 | 10/10/2018 288 lượt xem