Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND huyện Yên Bình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

10:52 | 06/06/2019 138 lượt xem