Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên đạt giải nhất Hội thi kiểm lâm địa bàn giỏi lần thứ nhất

19:29 | 24/11/2018 293 lượt xem