Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hàng chục hộ dân xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn mất nước sinh hoạt không rõ nguyên nhân

19:31 | 25/12/2018 276 lượt xem