HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Giới thiệu Nghị quyết 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII

17:54 | 17/11/2018 250 lượt xem