HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Giới thiệu Nghị quyết 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII

15:01 | 12/11/2018 350 lượt xem