Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc "Yên Bái anh hùng" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thành

17:37 | 18/03/2016 1,918 lượt xem