Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc 'Một thoáng Khau Phạ" của nhạc sỹ Quách Hùng

09:27 | 25/07/2016 918 lượt xem