Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu bài hát "Một miền quê" của nhạc sỹ Đức Trịnh

12:57 | 02/02/2019 100 lượt xem