TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh đạt 46% kế hoạch năm

16:01 | 08/07/2018 195 lượt xem