Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh đạt 46% kế hoạch năm

16:01 | 08/07/2018 204 lượt xem