Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN của huyện Lục Yên đạt trên 1.315 tỷ đồng

17:19 | 14/01/2018 173 lượt xem