Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp

16:15 | 01/12/2019 63 lượt xem