LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Du lịch cộng đồng thị xã Nghĩa Lộ sẵn sàng đón du khách

19:39 | 15/09/2016 1,964 lượt xem