Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt về công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh hiện nay cho học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy

16:45 | 14/05/2019 141 lượt xem