Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Tết tại huyện Văn Chấn

19:55 | 29/01/2019 89 lượt xem