KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại Yên Bình

19:36 | 21/02/2019 303 lượt xem