Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại Yên Bình

19:36 | 21/02/2019 216 lượt xem