Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại Yên Bình

19:36 | 21/02/2019 146 lượt xem