Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Tạ Văn Long dự Lễ ra mắt Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái

11:28 | 01/04/2019 370 lượt xem