TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Tạ Văn Long dự Lễ ra mắt Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái

11:28 | 01/04/2019 263 lượt xem