Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long dự Lễ giao nhận quân tại huyện Lục Yên

18:23 | 20/02/2019 158 lượt xem