TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long dự Lễ giao nhận quân tại huyện Lục Yên

18:23 | 20/02/2019 146 lượt xem