Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển HTX, tổ hợp tác tại huyện Văn Yên

19:21 | 27/05/2019 206 lượt xem