Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tiếp xúc cử tri xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

19:21 | 27/05/2019 64 lượt xem