Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình khảo sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội xuân tại Văn Yên

19:36 | 21/02/2019 260 lượt xem