LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình khảo sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội xuân tại Văn Yên

19:36 | 21/02/2019 342 lượt xem