Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình khảo sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội xuân tại Văn Yên

19:36 | 21/02/2019 209 lượt xem